Skip to content

NUSANTARA
Društvo srpsko-indonežanskog prijateljstva

O nama

NUSANTARA Društvo srpsko-indonežanskog prijateljstva

Indonezija i Srbija imaju tradicionalno prijateljske odnose više od šest decenija. Oslanjajući se na bliske odnose Jugoslavije i Indonezije, 17.avgusta 2003. godine, u okviru obeležavanja Dana nezavisnosti Indonezije u Beogradu, osnovano je Društvo srpsko-indonežanskog prijateljstva „Nusantara“. Društvo „Nusantara“ je nevladina, vanpartijska i neprofitna organizacija, a po formi udruženje građana, koje za svoje ciljeve i zadatke ima:

– da doprinese održavanju, očuvanju i obogaćivanju tradicionalnog prijateljstva između Srbije i Indonezije;

– da pomogne u uspostavljanju saradnje u oblasti socijalnih pitanja, umetnosti, obrazovanja, kulture, sporta i ostalim oblastima, tako što će doprinositi jačanju i razvoju političkih i ekonomskih odnosa i saradnji između dve prijateljske zemlje;

– da organizuje aktivnosti u oblasti umetnosti, kulture, sporta, obrazovanja radi podsticanja i širenja međusobnih kontakata, preuzimajući ulogu mosta, koji će doprineti razvoju ukupnih bilaterlanih odnosa dveju zemalja;

Značajnu podršku u radu Društva, od njegovog osnivanja do danas, pruža Ambasada Republike Indonezije u Beogradu, kao i mnoga preduzeća i institucije iz mnogih oblasti rada, a posebno preduzeće JUGOIMPORT-SDPR od osnivanja Društva, na čijoj adresi je Društvo Nusantara i registrovano.

S obzirom na to da su današnji politički odnosi dve zemlje veoma visoki i dobri, verujemo da će Društvo, svojim aktivnostima podstaći da se unaprede odnosi i u kulturi, obrazovanju i drugim oblastima u cilju daljeg zbližavanja Srbije i Indonezije.

Članstvo

Društvo srpsko-indonežanskog prijateljstva „Nusantara“ osnovano je, simbolično, na Dan nezavisnosti Republike Indonezije, 17. avgusta 2003. godine, u Beogradu, kao Udruženje građana, po tada važećem Zakonu o društvenim organizacijama i udruženjima građana.

Članovi Društva

Spisak članova Društva srpsko-indonežanskog prijateljstva „Nusantara“

Članstvo formular

Na ovoj stranici možete popuniti formular kako bi postali član Društva „Nusantara“.

Indonezija na prvi pogled

Geografija

Indonezija, najveći arhipelag na svetu, sastoji se od 17,508 ostrva, od kojih je 6,000 nenaseljeno. Indonežanski arhipelag se nalazi u jugoistočnom delu Azije, prostire se dužinom od 8.000 kilometrara duž ekvatora. Teritorijalna površina Indonezije je 9,8 miliona kilometara kvadratnih, koja se sastoji od 80% ili 7,9 miliona kilometara kvadratnih mora i 20% ili 1.9 miliona kilometara kvadratnih zemlje.

Glavna ostrva

Java, Sumatra, Bali, Kalimantan, Sulavesi, Papua.

Glavni gradovi

Džakarta (glavni grad); Surabaja, Bandung, Semarang, Dzogdzakarta koji se nalaze na Javi; Medan, Padang, Palembang, Bandar Lapung na Sumatri, Ujung Pandang/Makassar, Menado na Sulavesiju; Banjarmasin, Pontianak, Samarinda koji na Kalimantanu, Denpasar na Baliju.

Klima

Tropska klima za koju su karakteristični kišni i sušni periodi (monsoon). Temperatura je između 16-35 stepeni Celzijusovih, sa vlažnošću između 70% i 90%

Populacija

234 miliona Ijudi (podatak iz jula 2007)

Prirodni priraštaj

Poslednjih godina, godišnji prirodni priraštaj stanovnika je 1.48%

Naseljenost

Stanovništvo nije ravnomerno naseljeno. 60% populacije ili 127 miliona Ijudi živi na Javai, čineći Javu najnaseljenijim ostrvom (otprilike 945 Ijudi po kilometru kvadratnom). Naseljenost na Baliju je 555 stanovnika po kilometru kvadratnom, na Sumatri 88 stanovnika po kilometru kvadratnom i 5 stanovnika po kilometru kvadratnom na Papui. Naseljenost na Baliju je 555 stanovnika po kilometru kvadratnom, na Sumatri 88 stanovnika po kilometru kvadratnom i 5 stanovnika po kilometru kvadratnom na Papui.

Etničke grupe

U Indoneziji postoje 500 etničkih grupa, naseljenih od Sumatre do Papue. Javanska etnička grupa je najveća starosedelačka grupa. Ostale etničke grupe su sundaneska, madureska, Minangkabau grupa, Batak grupa, Buginese grupa, balinezanska grupa, ambonska grupa, Dajak grupa, Sasak grupa, Ace grupa i ostale. Ostale grupe su stranog porekla kao sto su Kinezi, Arapi i Indijci.

Religija

Većinsko stanovnistvo (88%) su Muslimani, 9% su Hrišćani (Protestanti i Katoloci) i 3% su Hinduisti i Budisti.

Nacionalni jezik

Zvanični indonežanski jezik je „Bahasa Indonesia“ koji se zasniva na „Malayu“ (Riau) jeziku. Bilo kako bilo, Bahasa Indonesia je obogaćena sa 150 do 250 govornih i pisanih jezika i dijalekata sa celog arhipelaga.

Vlada

Indonezija je ustavna Republika sa predsednikom. Predsednik se bira putem direktnih glasova birača, naroda i sudski je postavljen. Vlada vrši funkcije prema Ustavu iz 1945 koji se zasniva na doktrini Pancasila (na Sanskritu „pet principa“), definisani u Ustavu kao „vera u jednog Boga; pravedno i civilizaovano čovečanstvo; jedinstvo Indonezije; demokratiju vođenu unutrašnjom mudrošću prosuđivanja predstavnika; društvenu pravdu za sve državljane Indonezije“.

OSNOVNI PODACI O SRBIJI

Uređenje

Republika Srbija demokratska je država svih građana, koji žive na njenoj teritoriji. Politički sistem baziran je na višestranačkoj parlamentarnoj demokratiji. U njenom sastavu su i dve autonomne pokrajine: Vojvodina, i Kosovo i Metohija. Srbija ima Narodnu skupštinu, Vladu i Predsednika. Lokalna vlast organizovana je po principu lokalne samouprave, kroz opštinske ili gradske skupštine, vlade i organe uprave. Beograd je glavni grad, ekonomsko i kulturno središte i administrativni centar Srbije.

Položaj i reljef

Srbija se nalazi u centralnom delu Balkanskog poluostrva, na najvažnijim putnim pravcima koji povezuju Evropu i Aziju i zauzima površinu od 88.361 kvadratna kilometra. Srbija je raskrsnica Evrope i geopolitički važna teritorija. Međunarodni putevi i železničke pruge, koji prolaze dolinama njenih reka, čine najkraću vezu između zapadne i centralne Evrope, s jedne, i Bliskog istoka, Azije i Afrike, s druge strane. Ovi putevi prate pravac doline reke Morave, koji se kod Niša razdvaja na dva kraka. Jedan prati Južnu Moravu i Vardarsku dolinu do Soluna, a drugi reku Nišavu prema Sofiji i Istanbulu. Reke Srbije pripadaju slivovima Crnog, Jadranskog i Egejskog mora. Tri su plovne: Dunav, Sava i Tisa. Najduža reka je Dunav, koji kroz Srbiju teče 588 km, od svojih 2.857 km ukupnog toka. Od 1992, kada je otvoren kanal Rajna-Majna-Dunav, Crno more i luke Bliskog i Dalekog istoka su postale mnogo bliže Evropi. Veza sa Jadranskim morem i Crnom Gorom je pruga Beograd - Bar. Severni deo Srbije, Vojvodina, pretežno je ravničarski, dok su centralni i južni delovi brdoviti i planinski. Ravnice su u Panonskoj niziji i njenim obodnim delovima: Mačva, Posavina, Pomoravlje, Stig i Negotinska krajina u istočnoj Srbiji). Srbija ima 55 odsto obradive površine, dok je 27 odsto pod šumom. Visinu od preko 2.000 metara dostiže 15 planinskih vrhova, od kojih je najviši Đeravica na Prokletijama (2.656 m). Dužina granica Srbije je 2.114,2 km. Na istoku Srbija se graniči sa Bugarskom, na severoistoku sa Rumunijom, na severu sa Mađarskom, na zapadu sa Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, na jugozapadu sa Crnom Gorom, a na jugu sa Albanijom i Makedonijom.

Klima

Srbija je u zapadnoevropskoj vremenskoj zoni (jedan sat ispred griničkog vremena). Ima umereno kontinentalnu klimu, sa postepenim prelazom između četiri godišnja doba. Kreće se od kontinentalne, na severu (odlikuju je hladne zime i topla, sparna leta sa ravnomerno raspoređenim padavinama), do mediteranske, na jugu (odlikuju je topla, suva leta i jeseni, a umereno hladne zime).

Stanovništvo, jezik i vera

Etnički sastav stanovništva Republike Srbije je vrlo raznovrstan, što je rezultat dinamičnih događaja tokom istorije na ovom prostoru. Većinsko stanovništvo su Srbi, dok pored njih u Srbiji živi još 37 nacionalnosti. Svi građani imaju ista prava i dužnosti i uživaju punu nacionalnu ravnopravnost. Ustavom Republike Srbije nacionalnim manjinama su zagarantovana prava po najvišim međunarodnim standardima. Na osnovu poslednjeg popisa iz 2002. godine Srbija ima 7.498.001 stanovnika (bez podataka sa Kosova i Metohije). Srbi čine 82,86 odsto stanovništva, Mađari 3,91 odsto, Bošnjaci 1,81, Romi 1,44, Jugosloveni 1,08, Hrvati 0,94, Crnogorci 0,92, Albanci 0,82, Slovaci 0,79, Vlasi 0,53, Rumuni 0,46, Makedonci 0,34, Bugari i Bunjevci po 0,27, Muslimani 0,26, Rusini 0,21, Slovenci i Ukrajinci po 0,07, Goranci 0,06, Nemci 0,05 i Rusi i Česi po 0,03 odsto. U službenoj upotrebi su srpski jezik i ćirilično pismo, a koristi se i latinično pismo. Nacionalne manjine imaju zakonsko pravo da svoj jezik i pismo koriste u službenoj upotrebi u područjima u kojima žive. Stanovništvo u Srbiji najvećim delom je pravoslavno-hrišćanske veroispovesti. Srpska pravoslavna crkva, autokefalna od 1219. godine, imala je važnu ulogu u razvoju i očuvanju srpskog nacionalnog identiteta. Osim Srpske pravoslavne crkve postoje i druge verske zajednice u Srbiji: Islamska, Katolička, Protestantska, Jevrejska i druge.

Nacionalne manjine

U Republici Srbiji, žive pripadnici velikog broja nacionalnih manjina. Najbrojnije nacionalne manjine su Albanci, Mađari i Bošnjaci. Prema popisu stanovništva iz 2002. godine, u Srbiji, bez Kosova i Metohije, živi 1.135.393 pripadnika nacionalnih manjina. Najveći broj nacionalnih manjina živi u Autonomnoj pokrajini Vojvodini - Mađari (290.207), Hrvati (56.645), Slovaci (56.637), Rumuni (30.419), Romi (29.057), Bunjevci (19.766), Rusini (15.626), Makedonci (11.785), Ukrajinci (4.635), Nemci (3.154), Česi (1.648) i drugi. U centralnoj Srbiji živi 59.952 pripadnika albanske nacionalne manjine, 135.670 Bošnjaka, 18.839 Bugara, 39.953 Vlaha, 3.975 Goranaca, 14.062 Makedonaca, 15.869 Muslimana, 79.136 Roma, 14.569 Hrvata i drugih. U južnoj srpskoj pokrajini Kosovo i Metohija živi najviše pripadnika albanske nacionalne manjine. S obzirom na to da je poslednji popis stanovništva u kome su učestvovali pripadnici albanske nacionalne manjine na Kosovu i Metohiji obavljen 1981. godine (pripadnici albanske nacionalne manjine bojkotovali su popis 1991. godine pa su podaci za tu godinu dobijeni procenom) i da su oružani sukobi, iseljavanje velikog broja Srba, i pripadnika drugih manjina, i dolazak više desetina hiljada Albanaca iz Albanije, nesumnjivo promenili etničku sliku Kosova i Metohije, ne može se sa sigurnošću utvrditi koliko pripadnika albanske nacionalne manjine, koji su državljani Srbije, naseljava tu pokrajinu. Poveljom o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama Republike Srbije, garantovani su ravnopravnost i jednakost građana bez obzira na nacionalnu pripadnost, religiju ili jezik, kao i ustavna sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, odnosno uzdržavanja od takvog činjenja. Ova povelja propisuje zabranu diskriminacije pripadnika nacionalnih manjina, nasilne asimilacije, izazivanja rasne, nacionalne i verske mržnje. Takođe, ovim dokumentom omogućena su posebna prava na očuvanje posebnosti, udruživanje, saradnju sa sunarodnicima u drugim državama, a Republika Srbija, bila je i jeste u obavezi da unapređuju punu i efektivnu ravnopravnost i podstiču duh tolerancije. Za pravni položaj nacionalnih manjina u Republici Srbiji, od najveće važnosti su odredbe Povelje o ljudskim i manjinskim pravima i građanskim slobodama, i odredbe Zakona o zaštiti prava i sloboda nacionalnih manjina, kojima se garantuju ne samo individualna već, i kolektivna prava nacionalnih manjina. Prema odredbama ovih dokumenata, kolektivna prava podrazumevaju, da pripadnici nacionalnih manjina učestvuju u procesu odlučivanja, ili odlučuju o pitanjima koja su vezana za njihovu kulturu, obrazovanje, informisanje i upotrebu jezika i pisma u skladu sa zakonom. Radi ostvarivanja prava na samoupravu u oblasti kulture, obrazovanja, informisanja i službene upotrebe jezika i pisma, pripadnici nacionalnih manjina mogu da izaberu nacionalne savete u skladu sa zakonom. Koristeći to pravo, pripadnici deset nacionalnih manjina konstituisali su svoje nacionalne savete (Bunjevci, Bugari, Bošnjaci, Mađari, Romi, Rumuni, Rusini, Slovaci, Ukrajinci i Hrvati) i njihovi nacionalni saveti uključeni su u proces saradnje sa nadležnim državnim organima.

KORISNI LINKOVI

Ovde možete pronaći
dosta korisnih linkova

Država i lokalna samouprava

Predsednik Republike Srbije | www.predsednik.rs
Vlada Republike Srbije | www.srbija.gov.rs
Narodna Skupština Repubilike Srbije | www.parlament.gov.rs
Agencija za strana ulaganja i promociju izvoza | www.siepa.gov.rs
Grad Beograd | www.beograd.rs
Vojska Srbije | www.vs.rs
Turistička organizacija Srbije | www.serbia-tourism.org

Ostale organizacije

Srpska pravoslavna crkva | www.spc.rs
Kraljevski dvor | www.royalfamily.org
Seoski turizam | www.selo.co.rs

Mediji

Radio Televizija Srbije | www.rts.rs
Tanjug | www.tanjug.rs
Večernje Novosti | www.novosti.rs
Blic | www.blic.rs
Danas | www.danas.rs
Glas Javnosti | www.glas-javnosti.rs
Politika | www.politika.rs
Vreme | www.vreme.com
B92 | www.b92.net
Srpska Dijaspora | www.srpskadijaspora.info
Vesti | www.frvesti.com

Naša preporuka -
obavezno posetite:

Muzej Nikole Tesle | www.tesla-museum.org
Muzej grada Beograda | www.mgb.org.rs
Sava centar | www.savacentar.com
Kulturni centar Beograda | www.kcb.org.rs
Galerija „Ozon“ | www.o3.co.rs
Beogradska filharmonija | www.bgf.co.rs
Jugoslovensko dramsko pozorište | www.jdp.co.rs
Beogradska arena | www.arenabeograd.com
Hram Svetog Save | www.hramsvetogsave.com
Jelena Janković | www.jj-jelenajankovic.com
Ana Ivanović | www.anaivanovic.com
Novak Đoković | www.novakdjokovic.com

PRIJATELJI DRUŠTVA

Izradu ovog Web sajta pomogli su:

G L O T E K

ČLANSTVO FORMULAR

Na ovoj stranici možete popuniti formular kako bi postali član Društva „Nusantara“.